Σκύλα Βαρελιών Διπλή

Σκύλα Βαρελιών Διπλή

Αλυσίδες με κρίκο για ανύψωση βαρελιών.Οι γάφες προσφέρουν ασφάλεια και σταθερότητα στην ανύψωση του..

Ηλεκτρονικός Ζυγός Hang-13

Ηλεκτρονικός Ζυγός Hang-13

Οι ηλεκτρονικές ζυγαριές HANG-13 είναι αυτόνομες και χρησιμοποιούνται στην λεγόμενη και βαριά βιομηχ..

Γάφα Βαρελιών Διπλή

Γάφα Βαρελιών Διπλή

Αλυσίδες με κρίκο για ανύψωση δυο βαρελιών.Οι γάφες προσφέρουν ασφάλεια και σταθερότητα στην ανύψωση..

Ηλεκτρονικός Ζυγός Hanito-13

Ηλεκτρονικός Ζυγός Hanito-13

Η ζυγαριά HANITO-13 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει φορτία απο 300 κιλά έως 10000 κιλά και για χρ..